Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả dự án: “Chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu tại 03 xã Hùng Mỹ, Yên Lập và Kiên Đài huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang”

02/12/2020 9:14:25 SA 455 lượt xem
 
Kết quả dự án: “Chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu tại 03 xã
Hùng Mỹ, Yên Lập và Kiên Đài huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang”

1. Tên dự án: Chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu tại 03 xã Hùng Mỹ, Yên Lập và Kiên Đài huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang”

 2. Đơn vị chủ trì dự án: UBND huyện Chiêm Hoá.

3. Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2018

4. Nội dung chính dự án:
- Tập huấn kỹ thuật cho 180 lượt người dân; 20 cán bộ kỹ thuật cơ sở và doanh nghiệp.  
- Chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu bố, mẹ quy mô 216 con (tương đương 36 con vịt đực, 180 con vịt cái).
- Xây dựng 02 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, theo dõi các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình:
+ Mô hình nuôi vịt bầu sinh sản, quy mô 1.194 con, tỷ lệ đực/cái: 1:5 (tương đương 199 con vịt đực, 995 con vịt cái).
+ Mô hình nuôi vịt bầu thương phẩm, quy mô 2.400 con.

5. Kết quả chính của dự án:
Đơn vị chủ trì đã thực hiện hoàn thành các nội dung, sản phẩm và đạt kết quả:
- 180 lượt người dân thuộc các xã Hùng Mỹ, Yên Lập, Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa và 20 cán bộ kỹ thuật cơ sở đã được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi vịt bầu địa phương; kỹ thuật làm chuồng nuôi vịt sử dụng đệm lót sinh học BALASA N01, kỹ thuật ấp trứng vịt bằng máy ấp đa kỳ.
- Chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu bố, mẹ quy mô 216 con (Gồm 36 con vịt đực, 180 con vịt cái), nuôi tại trại chăn nuôi của Công ty TNHH MTV Hà Đức, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa. Kết quả đàn vịt bố, mẹ đã sinh sản được 17.879 quả trứng, trong đó trứng thương phẩm là 13.629 quả, trứng sử dụng để ấp bằng máy ấp đa kỳ là 4.250 quả.
 Xây dựng mô hình nuôi vịt bầu sinh sản theo hướng an toàn sinh học, quy mô 1.194 con (Gồm 199 con vịt đực, 995 con vịt cái), nuôi tại trại chăn nuôi của Công ty TNHH MTV Hà Đức, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa. Kết quả đàn vịt thế hệ 1 đã sinh sản được 121.889 quả trứng, trong đó trứng thương phẩm là 45.489 quả, trứng sử dụng để ấp bằng máy ấp đa kỳ là 76.400 quả, đã ấp nở được 72.100 con vịt giống 1 ngày tuổi, tỷ lệ ấp nở đạt 94,4%. So với dự kiến tổng số trứng đã sản xuất đạt 102,1%, số vịt giống đã sản xuất được 100,6%.  
- Xây dựng mô hình nuôi vịt bầu thương phẩm theo hướng an toàn sinh học, quy mô 2.400 con, nuôi tại 24 hộ dân thuộc 3 xã Hùng Mỹ, Yên Lập, Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, mỗi xã nuôi 800 con/8 hộ. Kết quả với 17 tuần nuôi vịt đạt khối lượng trung bình 2,25 kg/con, đạt mục tiêu đề ra (2-2,5kg/con).
- Xây dựng 01 hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi vịt  bầu sinh sản, vịt bầu thương phẩm tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

 
 
 
 Bình luận


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Đại Thành - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 25/GP-TTĐT ngày 28/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.