Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả đề tài “Trồng thử nghiệm cây Macadamia (Macadamia integrifolia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

02/12/2020 9:17:19 SA 399 lượt xem

Kết quả đề tài “Trồng thử nghiệm cây Macadamia (Macadamia integrifolia) trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang”


1. Tên đề tài: Trồng thử nghiệm cây Macadamia (Macadamia integrifolia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

2. Đơn vị chủ trì đề tài: Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang.

3. Thời gian thực hiện đề tài: 2016 - 2019.

4.  Nội dung chính đề tài:
- Khảo sát, đánh giá điều kiện đất đai, khí hậu và lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình.
- Xây dựng 05 ha mô hình trồng thử nghiệm 3 đến 5 dòng cây Macadamia (02 ha trồng thuần loài tại huyện Lâm Bình; 03 ha trồng xen chè tại huyện Yên Sơn).
- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của cây Macadamia.
- Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Macadamia cho 60 lượt người là cán bộ kỹ thuật và người dân tham gia thực hiện đề tài.
- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Macadamia phù hợp trên địa bàn tỉnh.

5. Kết quả chính của đề tài:
Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài đã thực hiện hoàn thành đầy đủ số lượng, khối lượng sản phẩm so với đặt hàng và Hợp đồng, bao gồm:
- 01 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.
- 01 Báo cáo kết quả khảo sát, điều tra, đánh giá hiện trạng khu vực nghiên cứu.
- 01 Báo cáo đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của cây Macadamia.
- 05 ha mô hình trồng thử nghiệm 5 dòng Macadamia (OC, 816, 842, 695 và 741) tại 04 hộ dân thuộc xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình (02 hộ) và xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (02 hộ), tỉnh Tuyên Quang. Tại huyện Lâm Bình trồng 02ha mô hình thuần loài và tại huyện Yên Sơn trồng 03 ha xen chè. Với 26 tháng sau trồng cây Macadamia sinh trưởng khá tốt. Mô hình trồng thuần loài có tỷ lệ sống đạt 90%, chiều cao cây trung bình đạt 1,9m, đường kính gốc trung bình đạt 3,16 cm, đường kính tán trung bình đạt 1,27 m; mô hình trồng xen chè có tỷ lệ sống đạt 80,3%, chiều cao cây trung bình đạt 1,6 m, đường kính gốc trung bình đạt 2,8 cm, đường kính tán trung bình đạt 0,82 m. Qua nghiên cứu cho thấy trong 5 dòng Macadamia trồng thử nghiệm có dòng 695, 816 và OC cho sinh trưởng tốt. Trong đó, dòng 695 và 816 có một số cây đã bắt đầu cho quả bói và rất có triển vọng, bước đầu có thể khẳng định mức độ phù hợp của 3 dòng 695, 816 và OC tại tỉnh Tuyên Quang.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho 60 lượt người dân và cán bộ kỹ thuật về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Macadamia.
- Xây dựng được 01 hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Macadamia phù hợp trên địa bàn tỉnh


 
 
 
 Bình luận


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Đại Thành - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 25/GP-TTĐT ngày 28/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.