Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2022)

26/07/2022 3:36:33 CH 194 lượt xem
        Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, sáng ngày 25/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

        Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa là đơn vị được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phân công cho Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội trong tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã và đang phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình đối với công tác thương binh - liệt sỹ, trong đó có thương binh, gia đình liệt sỹ của xã Vinh Quang.