Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối vụ xuân 2022 tại xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương

04/06/2022 3:32:42 CH 196 lượt xem
        Viện cây lương thực và cây thực phẩm thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Dương, UBND xã Cấp Tiến tiến hành Hội thảo đánh giá kết quả mô hình mô hình trồng thử nghiệm 4 giống ngô sinh khối tại xã Cấp Tiến- huyện Sơn Dương, gồm: KM6, VN 172 và ĐH 17-5, giống đối chứng NK7328, quy mô diện tích 10 ha của 16 hộ dân tại thôn Phú Lương và thôn Cây Si.

        Các hộ tham gia mô hình được Viện Cây lương thực và cây thực phẩm hỗ trợ giống ngô, thuốc bảo vệ thực vật... và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, theo dõi, đánh giá.