Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
        Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/6/2022.
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
        Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021
Nghị định 67/2022/NĐ-CP thay đổi nguồn kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích
        Ngày 21/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh
        Đảng ủy Công an Trung ương, các cấp ủy trong CAND đã chủ động ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, phù hợp và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

        Là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã để lại tấm gương suốt đời chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tinh thần kiên cường, bất khuất trước kẻ thù và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí làm nhiều thế hệ người cách mạng Việt Nam cảm phục.TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Đại Thành - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 25/GP-TTĐT ngày 28/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.