Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Chỉ dẫn địa lý: Cơ hội cho nông sản nhập làn đường cao tốc
        Sau sản phẩm Cam sành Hàm Yên, Chè Shan tuyết Na Hang, bưởi Soi Hà của huyện Yên Sơn đã nhập vào “làn đường cao tốc” trong cuộc đua đưa nông sản ra thị trường, và rộng hơn là ra với thế giới, khi vùng địa lý được chỉ dẫn, bảo hộ rộng rãi.
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Soi Hà” cho sản phẩm bưởi
        Ngày 15/9/2021, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4031/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00109 cho sản phẩm bưởi “Soi Hà”. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Thông báo về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19
        Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 8181/TB-SHTT ngày 09/9/2021 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.
Cần có giải pháp về cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy tiềm năng của “nhà sáng chế không chuyên” ở nước ta
        Nhận thức được ý nghĩa, hiệu quả sáng tạo và lợi ích hiện hữu của “Nhà sáng chế không chuyên” đối với phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN về hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến
Đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Dự án Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ, truyền thông hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh Tuyên Quang trên các kênh truyền thông đa phương tiện
        Chiều ngày 13/8/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ, truyền thông hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh Tuyên Quang trên các kênh truyền thông đa phương tiện”


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Đại Thành - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 25/GP-TTĐT ngày 28/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.