Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo về việc thi tuyển viên chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
        Ngày 28/4/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTDVC về việc thi tuyển viên chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi viên chức năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang (Vòng 1)
        Ngày 28/4/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTDVC về danh mục tài liệu ôn tập thi viên chức năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang (Vòng 1)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức
        Ngày 17/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 255/TB-SKHCN về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, sau đây là toàn văn Thông báo
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
        Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Thông báo số 04/TB-UBND Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019
          Ngày 10/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 20/TB-SKHCN Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 43/GP-TTĐT ngày 16/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.