Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
        Ngày 26/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 416/TB-SKHCN về kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ.
Báo cáo kết quả vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
        Ngày 26/6/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 12/BC-HĐTDVC về Báo cáo kết quả vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ. 
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, hướng dẫn ôn tập kỳ thi viên chức năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ (vòng 2)
        Ngày 17/6/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang ban hành Thông báo số 10/TB-HĐTDVC về danh mục tài liệu ôn tập, hướng dẫn ôn tập kỳ thi viên chức năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ (vòng 2)
 
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức vòng 2
        Ngày 15/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 376/TB-SKHCN về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức vòng 2 vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019
        Ngày 28/5/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTDVC về kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 43/GP-TTĐT ngày 16/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.