Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
        Ngày 01/9/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTDVC thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021.
Thông báo kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021
        Ngày 28/7/2022 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 734/TB-SKHCN về việc kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
       Ngày 30/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 636/TB-SKHCN ngày 30/6/2022 về việc tuyền dụng viên chức năm 2021.
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
        Ngày 04/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Thông báo số 58/TB-UBND ngày 04/6/2022 về tuyển dụng công chức năm 2021.
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
        Ngày 28/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Đại Thành - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 25/GP-TTĐT ngày 28/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.