,

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính hiệu quả, thực chất

Năm 2023, công tác cải cách hành (CCHC) được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. CCHC của tỉnh ngày càng hiệu quả hơn, nhất là kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành các quy định về đạo đức, công vụ, văn hóa công sở đã ngày càng đi vào nền nếp.

Quy định xử lý đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp.

Đổi mới trong quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Ngày 12/10/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN (Thông tư 20) quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN). Thông tư 20 có hiệu lực từ ngày 27/11/2023, thay thế Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN. Theo đó, nhiều nội dung đã được điều chỉnh/thay thế theo hướng đồng bộ với các quy định về xét ...

Nỗ lực tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Sáng 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo để sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm.

Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những quy định, thủ tục rườm rà, chồng chéo. Thông qua việc cải cách TTHC giúp cắt giảm chi phí và thời gian của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Cần phải quyết tâm cao hơn nữa trong công tác cải cách hành chính

Sáng nay 19-4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ tư. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.