,

Thư viện ảnh

Đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án cấp tỉnh 2022

  • Đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn liền với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

  • Đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh Đề tài "Nghiên cứu khôi phục, bảo tồn cây lôi khoai lá đỏ và cây lim xẹt hoa vàng để phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn 03 huyện Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang"

  • Đánh giá, nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa bằng phương pháp vô cảm gây tê tủy sống tại Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa"

  • Đánh giá, nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu giải pháp phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam sành tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang"

Thư viện ảnh khác