,

Tiếp cận thông tin

Hướng dẫn Tra cứu thông tin tên miền trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet

Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin tên miền trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet để người sử dụng dịch vụ Internet có thể nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức qua đó cân nhắc, xem xét nguồn thông tin đang tiếp cận trên môi trường mạng.

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Ngày 02/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Văn bản số 1450-CV/BTGTU về việc hưởng ứng Giải báo chi toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Gắn chuyển đổi số với thực hiện công vụ, hình thành công chức điện tử

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, cần gắn chuyển đổi số với quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ. Việc này không chỉ giúp hình thành công chức điện tử, mà còn là giải pháp tốt nhất để xây dựng, làm sạch, làm giàu và bảo đảm tính bền vững, hiệu quả của dữ liệu.

Chuyển đổi số trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng chung của toàn xã hội. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, thông qua các lớp tập huấn, hướng dẫn, để đồng bào không đứng ngoài xu thế này.

Trung tâm dữ liệu quốc gia - trái tim của chuyển đổi số

Quá trình triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nhất là sau một năm thực hiện Đề án theo Quyết định số 06/QĐ-TTg đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về hạ tầng, nhân lực. Hạ tầng, nền tảng số quốc gia chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra. Các nền tảng số phục vụ giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội còn thiếu. Chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương chưa hiệu quả, còn tình trạng "cát cứ" thông tin. Chất lượng, hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công mức độ cao còn hạn chế, chưa thuận tiện cho người dân, doanh ...