,

Phổ biến pháp luật

Nội dung hết giá trị sử dụng của sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy

Ngày 31/12/2022, khi Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng theo quy định tại Điều 38 của Luật Cư trú năm 2020. Việc bỏ sổ hộ khẩu có ý nghĩa vô cùng to lớn.

1. Ý nghĩa của việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy: 

1.1. Đối với công dân:

Một là, công dân được giảm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký cư trú, như được bỏ hoàn toàn 7 thủ tục: Cấp đổi Sổ Hộ khẩu; Cấp lại Sổ Hộ khẩu; Cấp giấy chuyển hộ khẩu; Cấp đổi Sổ Tạm trú; Cấp lại Sổ Tạm trú; Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ Tạm trú; Gia hạn tạm trú.

Đồng thời, công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện.

Hai là, công dân được giảm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan (như chi phí sao y chứng thực), cấp, cấp đổi, cấp lại các giấy tờ có liên quan nếu bị mất, hỏng…

Ba là, công dân được tra cứu thông tin về đăng ký cư trú của bản thân và cấp giấy tờ xác nhận về cư trú theo yêu cầu chính đáng của mình; được cơ quan đăng ký, quản lý cư trú cập nhật, điều chỉnh thông tin về cư trú của mình trên Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu chính đáng của mình.

1.2. Đối với các cơ quan nhà nước:

Một là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư và giảm thiểu chi phí cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc khai thác dữ liệu về dân cư, giảm nguồn lực, chi phí để thực hiện nhập các trường thông tin trùng lặp về công dân.

Hai là, giảm chi phí để lưu trữ khối lượng hồ sơ, giấy tờ tại cơ quan hành chính nhà nước.

Ba là, giúp tăng cường công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng.

Bốn là, giúp việc kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư giữa các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, hiện nay, nhiều thủ tục hành chính có thành phần giấy tờ chứng minh tình trạng cư trú là sổ hộ khẩu sổ tạm trú, vì vậy ngay khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, để tạo điều kiện thuận lợi nhất, tránh những vướng mắc trong quá trình giao dịch, thủ tục hành chính, công dân có số định danh chưa đúng thông tin về nơi đăng ký khai sinh có thể sử dụng 7 giải pháp thay thế, cụ thể:

1. Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú.

2. Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode xin thẻ căn cước công dân gắn chíp.

3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân gắn chíp.

4. Tra cứu, khai thác trực tuyến thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Sử dụng ứng dụng VneID

6. Giấy xác nhận tình trạng cư trú (công dân có thể trực tiếp đến cơ quan Công an cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ về đăng ký cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận qua Cổng dịch vụ Công trực tuyến).

7. Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do công an cấp xã nơi công dân cư trú cấp.

Với các giải pháp nêu trên, Công dân hoàn toàn có thể yên tâm khi thực hiện giao dịch dân sự, thủ tục hành chính mà không gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào.

Nguồn: congan.hanoi.gov.vn

Tin cùng chuyên mục