,

Thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn Tra cứu thông tin tên miền trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet

Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin tên miền trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet để người sử dụng dịch vụ Internet có thể nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức qua đó cân nhắc, xem xét nguồn thông tin đang tiếp cận trên môi trường mạng.

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Ngày 02/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Văn bản số 1450-CV/BTGTU về việc hưởng ứng Giải báo chi toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ATGT năm 2023

Ngày 09/02/2023, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

Trong không khí rộn ràng Xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc. Tự hào về Đảng quang vinh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiến bước trên con đường độc lập, tự do và phát triển, chúng ta nguyện một lòng tin tưởng, bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.