,

Thông tin tuyên truyền

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không ngừng chống phá, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhận diện, bóc trần và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch đó là việc làm rất cần thiết, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Báo Tuyên Quang đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí quốc gia

Tối 21-6, Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII năm 2022 được tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đúng vào dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6-2023). Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả.

Nhận thức đúng giá trị của Chiến thắng 30-4-1975: Cơ sở của đạo đức, nhân cách và trí tuệ của người Việt Nam

Đất nước ta đang trong dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2022). Gần đến dịp kỷ niệm, thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ suy thoái tư tưởng chính trị đã tung ra những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc phủ nhận giá trị, bản chất của Chiến thắng 30-4-1975 trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 28/02/2023, Hội đông nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 với mức hỗ trợ như sau:

Hướng dẫn Tra cứu thông tin tên miền trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet

Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin tên miền trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet để người sử dụng dịch vụ Internet có thể nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức qua đó cân nhắc, xem xét nguồn thông tin đang tiếp cận trên môi trường mạng.

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Ngày 02/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Văn bản số 1450-CV/BTGTU về việc hưởng ứng Giải báo chi toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023