,

Thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn Tra cứu thông tin tên miền trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet

Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin tên miền trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet để người sử dụng dịch vụ Internet có thể nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức qua đó cân nhắc, xem xét nguồn thông tin đang tiếp cận trên môi trường mạng.

 

Tin cùng chuyên mục