,

Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch tổ chức Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề - Tuyên Quang năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 01/4/2024 về tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề - Tuyên Quang năm 2024

Tin cùng chuyên mục