,

Thông tin tuyên truyền

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Ngày 02/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Văn bản số 1450-CV/BTGTU về việc hưởng ứng Giải báo chi toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Tin cùng chuyên mục