,

An toàn bức xạ

Khóa đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trong 2 ngày 11 và 12/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) tổ chức khóa đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dự và chỉ đạo khoá đào tạo có đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Cán bộ, chuyên viên của phòng Quản lý Chuyên ngành (Sở Khoa học và Công nghệ) phối hợp với các giảng viên trong quá trình tổ chức khoá đào tạo.

Đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Theo quy định tại thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ, yêu cầu đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ được quy định như sau:

- Nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ và chỉ được tiến hành công việc bức xạ sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ.

- Định kỳ 03 năm một lần nhân viên bức xạ phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ.

- Hàng năm nhân viên bức xạ phải được huấn luyện các quy định của cơ sở về các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó sự cố bức xạ, được phổ biến các quy định mới, các thông tin mới về bảo đảm an toàn bức xạ.

- Chương trình đào tạo an toàn bức xạ phải bảo đảm yêu cầu về nội dung, thời gian đào tạo theo quy định và được thực hiện bởi tổ chức có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

- Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm để các nhân viên bức xạ được đào tạo an toàn bức xạ và chỉ sử dụng nhân viên bức xạ để tiến hành công việc bức xạ khi đã được đào tạo an toàn bức xạ theo đúng quy định.

Khóa đào tạo có sự tham gia của hơn 50 học viên là các nhân viên bức xạ đến từ các Bệnh viện đa khoa, các Phòng khám đa khoa có sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn tỉnh. Tham gia khóa đào tạo, học viên được trang bị, hệ thống những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, kiến thức mới về an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành. Chương trình giảng dạy bao gồm các nội dung về kỹ thuật (khái niệm, tương tác của bức xạ; ghi đo bức xạ; hiệu ứng sinh học, cách bảo vệ chống chiếu xạ ngoài; nguyên lý hoạt động của thiết bị X-quang y tế và các vấn đề liên quan tối ưu hóa an toàn bức xạ; hướng dẫn bảo đảm an toàn…) và các nội dung về pháp luật (hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ; kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, y tế, công chúng…). Chương trình được thiết kế, xây dựng  kết hợp giữa lý thuyết và hình ảnh trực quan, đồng thời giảng viên trực tiếp giải đáp các vướng mắc của học viên từ thực tiến quá trình vận hành, sử dụng, bảo dưỡng thiết bị X-quang y tế cũng như các công việc để đảm bảo an toàn bức xạ tại cơ sở theo quy định của pháp luật.

Giảng viên trình bày các nội dung của khoá đào tạo

Cuối chương trình giảng dạy, học viên thực hiện bài kiểm tra. Căn cứ kết quả đạt được, nếu đủ điều kiện, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ theo quy định.

Tin cùng chuyên mục