,

Khoa học

Đánh giá, nghiệm thu đề tài dự phòng tăng huyết áp

Sáng 02/3/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu thực trạng tăng huyết áp và hiệu quả một số giải pháp dự phòng tăng huyết áp tại cộng đồng tỉnh Tuyên Quang”

Nghiệm thu dự án ương nuôi giống và thương phẩm cá chình hoa

Chiều 18-2, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh, Hội đồng chuyên ngành tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án khoa học thuộc Chương trình nông thôn miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương nuôi giống và thương phẩm cá chình hoa (Anguilia marmorrata) đạt năng suất và hiệu quả cao tại hồ thuỷ điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang”.

Sửa 5 thông tư để quyết liệt đổi mới quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia

Với việc sửa tới 5 thông tư liên quan, có thể nói đây là lần đổi mới lớn nhất trong quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp quốc gia tại tất cả các khâu, từ xác định nhiệm vụ, tổ chức đặt hàng, tuyển chọn và xét chọn, kiểm tra trong quá trình thực hiện, đến khâu đánh giá nghiệm thu cuối cùng nhiệm vụ KHCN.

Khoa học công nghệ tạo đột phá trong cải tạo giống lúa

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, những năm gần đây, quá trình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn khi thời tiết bất thường; sâu, bệnh phát triển mạnh, đe dọa trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, trong đó có sản xuất lúa gạo. Do đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, tuyển chọn đưa vào sản xuất các giống lúa năng suất, chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.

Đề tài thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang đạt loại xuất sắc

Sáng 11-1, tại Trường Đại học Tân Trào, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Hội đồng chuyên ngành tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài khoa học “Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới”