,

Chính trị - Xã hội

Tuyên Quang tổng kết 10 năm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 15/3, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 10 năm qua, Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Tuyên Quang được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đẩy mạnh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt.

Hệ thống chính trị trong tỉnh được củng cố, ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuyên Quang tổng kết 10 năm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 1
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong 10 năm qua.

Đồng chí lưu ý tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, trọng tâm là các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu về quân sự, quốc phòng đã được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi phía bắc và vùng núi Bắc bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiến hành đồng bộ, thống nhất cơ chế lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao năng lực chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, cơ quan công an, và các sở, ban, ngành đoàn thể khi xảy ra tình huống phức tạp phải có sự tập trung thống nhất cao, thông suốt trong chỉ huy, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hiệu quả.

Tuyên Quang tổng kết 10 năm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 2
Các đại biểu dự Hội nghị

Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về quy định, về tác dụng nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tỉnh cũng cần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn kết chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại với tăng cường quốc phòng-an ninh, tạo nguồn lực để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Tỉnh cần thực hiện tốt các chủ trương về đoàn kết dân tộc, công tác tôn giáo, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tỉnh Tuyên Quang phải nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

 

Nguồn: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục