,

Khoa học

Thông báo đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh để phê duyệt danh mục đợt 2 năm 2023

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; các trường chuyên nghiệp; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, đơn vị nghiên cứu, chuyển giao KH&CN ngoài tỉnh đề xuất đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh để phê duyệt danh mục đợt 2 năm 2023

Tải về Mẫu phiếu đề xuất đề tài/dự án cấp tỉnh Tại đây

 

Tin cùng chuyên mục