,

Tiêu chuẩn ĐLCL

10 hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng nổi bật nhất trong năm 2023

Năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cùng với đó thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL, ngoài ra, duy trì tốt nề nếp làm việc, thực hiện và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước.

Tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Theo Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã được áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng khác của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Theo đó, hoạt động kiểm tra là hoạt động thường xuyên liên tục nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thực hiện đúng tiêu chuẩn công bố áp ...

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2023

Ngày 14/10 hằng năm đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới nhằm vinh danh những đóng góp và hợp tác của hàng ngàn chuyên gia, tổ chức trên toàn thế giới trong hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Nâng cao chất lượng xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng SPHH

Qua 15 năm triển khai pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hệ thống pháp luật đã xuất hiện nhiều bất cập và vướng mắc trong thực tiễn cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu thay đổi, hội nhập quốc tế trong thời kỳ hội nhập, tự do hóa thương mại và thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Hoạt động tiêu chuẩn hóa – những đóng góp nổi bật trong 60 năm qua

Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trở thành bộ phận không thể tách rời của hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế-xã hội trên tiến trình hội nhập sâu rộng vào các thị trường quốc tế hiện nay.