,

Tin tức - Sự kiện

Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ

Toàn văn Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

17 đề tài, dự án khoa học được phê duyệt

Ngày 9 - 1, UBND tỉnh vừa ban hành văn Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 17 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 9-1, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang dự và chỉ đạo hội nghị.

Điểm nhấn nổi bật của khoa học - công nghệ Việt Nam 2023

Năm 2023, lĩnh vực khoa học - công nghệ có nhiều điểm nhấn đáng nhớ, trong đó nổi bật là sự bùng nổ của AI với khát vọng Việt hóa ChatGPT, chúng ta gia nhập cuộc đua phát triển công nghệ bán dẫn toàn cầu, chỉ số Đổi mới sáng tạo tăng hạng, nhà khoa học Việt đầu tiên đoạt giải thưởng VinFuture...

10 hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng nổi bật nhất trong năm 2023

Năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cùng với đó thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL, ngoài ra, duy trì tốt nề nếp làm việc, thực hiện và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước.

Công bố 10 sự kiện khoa học, công nghệ tiêu biểu năm 2023

Chiều 25/12, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2023. Các lĩnh vực được bình chọn gồm: Cơ chế chính sách, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, nghiên cứu ứng dụng, tôn vinh nhà khoa học, hội nhập quốc tế.