,

Văn bản pháp quy

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
13/2023/TT-BKHCN30-06-2023
Ngày hiệu lực: 30-06-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
14/2023/TT-BKHCN30-06-2023
Ngày hiệu lực: 16-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
11/2023/TT-BKHCN26-06-2023
Ngày hiệu lực: 10-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/2023/TT-BTC10-01-2023
Ngày hiệu lực: 26-02-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/2022/TT-BKHCN30-12-2022
Ngày hiệu lực: 15-03-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/2022/TT-BKHCN30-12-2022
Ngày hiệu lực: 15-02-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
19/2022/TT-BKHCN28-12-2022
Ngày hiệu lực: 15-03-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/2021/TT-BKHCN01-03-2021
Ngày hiệu lực: 15-04-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
142/2020/NĐ-CP09-12-2020
Ngày hiệu lực: 01-02-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
22/2019/TT-BKHCN20-12-2019
Ngày hiệu lực: 20-06-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
17/2019/TT-BKHCN10-12-2019
Ngày hiệu lực: 25-01-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
12/2019/TT-BKHCN15-11-2019
Ngày hiệu lực: 01-01-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/2019/TT-BKHCN12-10-2019
Ngày hiệu lực: 15-03-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/2019/TT-BKHCN30-05-2019
Ngày hiệu lực: 15-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực