Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Đánh giá hồ sơ tuyển chọn thực hiện Đề tài "Nghiên cứu các giải pháp quản lý tổng hợp sâu, bệnh hại cây lâm nghiệp chính (Keo tai tượng, Keo lai, Mỡ, Bồ đề) tại tỉnh Tuyên Quang"
        Ngày 03/8/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp đánh giá hồ sơ tuyển chọn thực hiện Đề tài "Nghiên cứu các giải pháp quản lý tổng hợp sâu, bệnh hại cây lâm nghiệp chính (Keo tai tượng, Keo lai, Mỡ, Bồ đề) tại tỉnh Tuyên Quang".
Tuyên Quang xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0
        Kiến trúc 2.0 dựa trên việc nâng cấp, cập nhật các nội dung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang phiên bản 1.0 trên cơ sở phù hợp với khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, xu hướng phát triển cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hiện trạng phát triển Chính quyền điện tử tại tỉnh Tuyên Quang
Quản lý hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp

        Thời gian tới, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ quản lý hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp và xã hội, góp phần hoàn thành sứ mệnh “Xây dựng và vận hành hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia thân thiện và hiệu quả” với tầm nhìn “Dẫn dắt hệ sinh thái sở hữu trí tuệ vì sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững”.

Quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
        Thực tiễn đã cho thấy việc phân cấp QLNN về SHCN cho các cơ quan ở địa phương là cần thiết và phù hợp, góp phần thúc đẩy hoạt động SHCN, từ đó gia tăng đóng góp của SHTT vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
Thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2022)
        Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, sáng ngày 25/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Đại Thành - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 25/GP-TTĐT ngày 28/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.