,

Hỏi đáp

Gửi câu hỏi

Bộ Khoa và học Công nghệ (Vụ Tổ chức cán bộ)

Vũ Duy Linh -

Hỏi: Tôi tên là Vũ Duy Linh, sinh năm 1983, hiện đang công tác tại Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và PTNT, xin quý Cơ quan cho tôi hỏi và phản hồi giúp tôi một việc như sau: Hiện tôi đang là Viên chức, hạng chức danh nghề nghiệp hạng IV (mã V.05.02.08, trước đây là mã ngạch Kỹ sư 13a.095-A0). Tôi được tuyển dụng vào công tác tại Trung tâm Tin học và Thống kê từ 01/01/2008 (đến nay đã tròn 10 năm) công việc trực tiếp của tôi làm từ đó đến này là Công nghệ thông tin. Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao về CNTT phục vụ tốt công việc. Bản thân tôi luôn ý thức được việc cần nâng cao hơn nữa trình độ và nghiệp vụ chuyên môn. Trong thời gian qua ngoài việc tự nghiên cứu, học tập chuyên sâu về vĩnh vực CNTT. Tôi đã tiếp tục thi và học tiếp lên chương trình Đại học chuyên ngành Tin học tại Học viện kỹ thuật Quân sự, đã tốt nghiệp và được cấp bằng Kỹ sư Tin học chính qui vào năm 2011 và Thạc sĩ Quản lý công năm 2017. Từ năm 2012- đến nay căn cứ vào các Văn bản QPPL hướng dẫn liên quan đến Viên chức, bản thân tôi cảm thấy có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để tham dự thi hoặc xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III (vị trí Kỹ sư CNTT). Tháng 6/2012 tôi đã làm Hồ sơ và gửi Vụ TCCB của Bộ tôi xem xét giải quyết cho tôi. Tuy nhiên, từ đó đến nay tôi luôn quan tâm và mỗi lần tôi hỏi lại thì Vụ TCCB nói trường hợp của tôi phải đợi hướng dẫn của Bộ chủ quản quản lý chuyên ngành (Bộ KH&CN) (theo quy định của NĐ-29 và các Thông tư liên quan). Vậy, qua đây tôi xin hỏi và mong được sự phản hồi cũng như tạo điều kiện của Quý cơ quan về trường hợp nên trên của tôi, để tôi có thể được hưởng những quyền lợi phù hợp ? (tôi biết ở Bộ tôi không chỉ riêng tôi mà cũng còn có nhiều trường hợp tương tự như tôi đang chờ). (Năm ngoái tôi được biết Quý cơ quan đã ban hành văn bản Số: 1858/BKHCN-TCCB, ngày 09/6/2017 V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN. Tuy nhiên, văn bản này mới hướng dẫn thăng hạng từ hạng II lên III và hạng II lên I (chưa có hướng dẫn từ hạng IV lên hạng III). Một lần nữa kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết, tạo điều kiện và sớm có những Hướng dẫn về trường hợp của tôi nêu trên , để tôi và nhiều trường hợp khác có đầy đủ căn cứ và thực hiện việc thi hoặc xét thăng hạng của mình, để được hưởng những quyền lợi phù hợp mà suốt thời gian qua tôi chưa được hưởng. Tôi xin trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được sự quan tâm và hồi đáp của Quý cơ quan. Trân trọng.  Xem tiếp »