,

Thông tin - Tài liệu

Nỗ lực tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Sáng 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo để sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm.

Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những quy định, thủ tục rườm rà, chồng chéo. Thông qua việc cải cách TTHC giúp cắt giảm chi phí và thời gian của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Cần phải quyết tâm cao hơn nữa trong công tác cải cách hành chính

Sáng nay 19-4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ tư. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cải cách hành chính phải gắn với đổi mới sáng tạo

Cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính.

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Ngày 18-6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang, Tổ công tác 68 của tỉnh bàn giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh và nắm tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 của các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Theo đó, với mục tiêu chung là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.