,

Công nghệ

Hội nghị hướng dẫn thu thập và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023

Ngày 14/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn thu thập và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII)” năm 2023.
Hội nghị hướng dẫn thu thập và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023
Ông Thân Ngọc Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN Địa phương phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Đinh Bộ Sơn - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; ông Thân Ngọc Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN Địa phương; đại diện của 15 Sở Khoa học và Công nghệ phía Bắc; đai diện Nhóm PII của Học viện; Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị là đầu mối tham gia thu thập, cung cấp dữ liệu phục vụ tính toán Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị hướng dẫn thu thập và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023 -0
Ông Đinh Bộ Sơn – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị 
hocvien_doi_moi_sang_tao-1689736986376.jpg
Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo phát biểu tại Hội nghị  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên gia của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giới thiệu PII 2023: Sự cần thiết, ý nghĩa, mục đích và kết quả thử nghiệm PII 2022; khung chỉ số PII 2023, nguồn dữ liệu, phương pháp tính toán. Giới thiệu quy trình thu thập và cung cấp dữ liệu, tài liệu minh chứng; nền tảng cung cấp thông tin, dữ liệu trực tuyến. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về các chỉ số do địa phương thu thập và cung cấp…

Hội nghị hướng dẫn thu thập và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023 -0
Chuyên gia của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giới thiệu PII 2023 

Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII) được xây dựng nhằm xác định hiện trạng mô hình phát triển KT-XH dựa trên KHCN&ĐMST, qua đó cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định, lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp cho phát KT-XH của từng địa phương. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm năm 2022, khung Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023 đã được nghiên cứu rà soát, tinh chỉnh về số lượng, nội hàm, nguồn dữ liệu. Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023 bao gồm 7 trụ cột theo nguyên lý của bộ chỉ số GII với 05 trụ cột đầu vào và 02 trụ cột đầu ra với 51 chỉ số (5 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KHCN&ĐMST, bao gồm (1) Thể chế, (2) Nguồn nhân lực và nghiên cứu, (3) Cơ sở hạ tầng, (4) Trình độ phát triển của thị trường và (5) Trình độ phát triển kinh doanh; 2 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của KHCN và ĐMST vào phát triển kinh tế - xã hội gồm: (6) Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, (7) Tác động).
Qua Hội nghị nhằm tiếp tục giúp các địa phương, đơn vị hiểu hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cấu trúc chỉ số PII, cách thức thu thập và cung cấp dữ liệu, hồ sơ minh chứng phục vụ tính toán chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023. 

Nguồn: dosttn.gov.vn

Tin cùng chuyên mục