,

Thông tin tuyên truyền

Triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, vì một cộng đồng sạch ma túy

Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023.
Theo đó, Tháng hành động được triển khai nhằm mục tiêu: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp Nhân dân; nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy; hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy tạo nên chiến dịch truyền thông sâu, rộng và lan tỏa trên phạm vi toàn tỉnh; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; góp phần giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.
 

Việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất xuyên suốt từ cơ sở, có sự phân công cụ thể cho từng tập thể, cá nhân thực hiện; các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh: Phát động triển khai thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các đường dây phạm tội ma túy có tính chất liên tuyến, liên tỉnh nhằm ngăn chặn tối đa nguồn cung ma túy xâm nhập vào địa bàn; triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm ma túy manh nha có dấu hiệu hoạt động phức tạp trên địa bàn; tổ chức xác minh, truy bắt kịp thời đối tượng truy nã về ma túy; Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; kịp thời cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy và tác hại, hệ lụy khi sử dụng ma túy để tuyên truyền, cảnh báo đến người dân.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an các cấp, nhất là lực lượng Công an cấp xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm tại cơ sở; trọng tâm là công tác rà soát, thống kê, phân loại, đưa vào quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người quản lý sau cai nghiện theo quy định, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự do người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra trên địa bàn. Phối hợp thực hiện tốt công tác rà soát, xét nghiệm tìm chất ma túy, xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy đảm bảo thiết thực, hiệu quả thông qua tổ chức các hội thảo, hội nghị, buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, điều trị, cai nghiện phục hồi; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao rèn luyện thể lực gắn với việc giáo dục đạo đức, chuyển đổi hành vi cho các học viên cai nghiện tại Cơ sở; Hướng dẫn UBND huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú, vận động người nghiện ma túy đang ở ngoài xã hội tự nguyện tham gia các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy; rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở về công tác lập hồ sơ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai tại nơi cư trú theo Luật Phòng, chống ma túy 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Sở Y tế: Tăng cường tổ chức tập huấn cấp giấy chứng nhận về xác định tình trạng nghiện cho đội ngũ cán bộ y tế cấp cơ sở theo quy định; sử dụng có hiệu quả số cán bộ đã được cấp giấy chứng nhận về xác định tình trạng nghiện, nhất là tại địa bàn cơ sở; rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở xác định tình trạng nghiện, kịp thời công bố bổ sung các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định để phục vụ hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể; xác định tình trạng nghiện để làm cơ sở quyết định áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp.

UBND các huyện, thành phố: Đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, phù hợp với từng địa bàn dân cư, đa dạng về hình thức đối với từng nhóm đối tượng; tập trung tại các khu dân cư, địa bàn công cộng, địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy, đối tượng nguy cơ cao bị các đối tượng ma túy lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; chú trọng công tác quản lý người sau cai nghiện để phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả; vận động các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong rà soát, xét nghiệm, tổ chức xác định tình trạng nghiện và áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp nhất là lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng không có công ăn, việc làm ổn định, có biểu hiện phạm tội hình sự; quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai tại cộng đồng; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, không để người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có các hành vi gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự…

 

Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục