,

Sở hữu trí tuệ

Tuyên Quang đứng thứ 5 khu vực Trung du và miền núi phía Bắc về Chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023. Theo kết quả, tỉnh Tuyên Quang đạt 33,74 điểm, đứng thứ 43 toàn quốc và xếp thứ 5 trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
 

Cán bộ Trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ, Trường Đại học Tân Trào ứng dụng công nghệ sản xuất đông trùng hạ thảo.

 

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng là 3 địa phương lần lượt xếp hạng 1,2,3 cả nước. Cao Bằng là tỉnh có điểm số thấp nhất. 

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng gồm 52 chỉ số thành phần.

Năm 2023, lần đầu tiên bộ chỉ số được Học viện Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng trên toàn quốc. Bộ chỉ số hướng đến cung cấp bộ công cụ có cơ sở khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cấp để ra quyết định, xây dựng và thực thi chính sách, cũng như cung cấp thông tin tham khảo hữu ích về môi trường đầu tư, điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ở địa phương.

 

Nguồn: Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục