,

Công khai tài chính

1. Quyết định số 194/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2022 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.  
2. Quyết định số 175/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2022 Công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án “Đổi mới công nghệ máy ghi bản kẽm CTP DX1160E và máy hiện bản kẽm CTP NR-1250”.  
3. Quyết định số 171/QĐ-SKHCN ngày 07/12/2022 công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 (Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo; Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất Hồng ngâm Xuân Vân hiệu quả và bền vững, tạo sản phẩm OCOP cho huyện Yên Sơn; Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp quản lý tổng hợp sâu bệnh hại cây lâm nghiệp chính Keo tai tượng, Keo lai, Mỡ, Bồ đề tại tỉnh Tuyên Quang; Đề tài Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè xanh tại vùng trung du và miền núi phía Bắc  
4. Quyết định số 158/QĐ-SKHCN ngày 16/11/2022 Công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước điều chỉnh dự toán kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ năm 2022 (bổ sung lương ngạch bậc; điều chỉnh kinh phí Hội đồng sơ khảo, xét tặng Giải thưởng Tân Trào; mua ô tô phục vụ dùng chung của Sở Khoa học và Công nghệ)  
5. Quyết định số 135/QĐ-SKHCN ngày 30/9/2022 Công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 của một số đơn vị khối tỉnh do không còn nhiệm vụ chi (đợt 4)  
6. Quyết định số 102/QĐ-SKHCN ngày 17/8/2022 công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 (Kinh phí hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng, đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015).  
7. Quyết định số 67/QĐ-SKHCN ngày 17/5/2022 công bố công khai bổ sung giảm dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 (Kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt trâu Chiêm Hoá”).  
8. Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 26/4/2022 công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 (Kinh phí hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong nước đối với bảo hộ sáng chế).  
9. Quyết định số 43/QĐ-SKHCN ngày 12/4/2022 công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 (Kinh phí đề tài: Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, công thức phối trộn, chế biến sản phẩm bột rắc cơm từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tạo sinh kế cho người dân, phục vụ phát triển du lịch; Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển sản xuất một số giống cây trồng thảo dược (lúa tím, lúa đen và lạc đen) tại tỉnh Tuyên Quang).  
10. Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 10/3/2022 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021