Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Số: 103/QĐ-SKHCN   Ngày ban hành: 04/11/2019   Cơ quan ban hành: Sở Khoa học và Công nghệ

12/11/2019 11:29:49 SA 425 lượt xem
        Ngày 04/11/2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 103/QĐ-SKHCN về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

        Ban Chỉ đạo gồm 07 thành viên do Giám đốc Sở làm Trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo gồm:

        1. Nhiệm vụ chung:
        Chỉ đạo tổ chức xây dựng chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; chỉ đạo duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL) tại Sở Khoa học và Công nghệ sau khi xây dựng chuyển đổi.

        2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo:
        2.1. Trưởng ban
        - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động xây dựng chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại Sở nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;
        - Phân công nhiệm vụ, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo và các Phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ đã phân công;
        - Phê duyệt những yêu cầu cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Sở.
        2.2. Phó Trưởng ban
        - Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại Sở;
        - Trực tiếp xem xét những yêu cầu cải tiến HTQLCL của Sở;
        - Chỉ đạo hoạt động đánh giá nội bộ, xem xét của Lãnh đạo theo định kỳ.
        2.3. Thành viên
        - Tổ chức xây dựng quy trình xử lý công việc đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được giao của phòng, đơn vị;
        - Tổ chức áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL liên quan tại phòng, đơn vị phụ trách; chỉ đạo, đôn đốc cán bộ công chức thuộc phòng, đơn vị thực hiện đầy đủ các yêu cầu nội dung quy định tại các quy trình.
        2.4. Thành viên - Thư ký
        - Tham mưu thực hiện xây dựng chuyển đổi, duy trì, cải tiến HTQLCL; tham mưu tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo.
        - Chịu trách nhiệm tổng hợp, chỉnh sửa các nội dung yêu cầu sửa đổi của các phòng, đơn vị trong quá trình duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
        - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

 
 
 
Tệp đính kèm:
trongdong.png
Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ
 Bình luận


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 43/GP-TTĐT ngày 16/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.