Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Đánh giá hồ sơ giao trực tiếp dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020

04/03/2020 11:04:27 SA 197 lượt xem
       
        Chiều ngày 03/3/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn chuyên ngành - Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức họp, đánh giá hồ sơ giao trực tiếp dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ, truyền thông hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh Tuyên Quang trên các kênh truyền thông đa phương tiện”.