Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức

17/04/2020 5:14:00 CH 329 lượt xem
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số:  255/TB-SKHCN Tuyên Quang, ngày 17 tháng 4 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức

        Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:
 
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Trình độ, tên cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Thuộc đối tượng ưu tiên Ngoại ngữ Tin học
Nam Nữ
I Vị trí Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ
1 Phúc Mạnh Hùng 07/8/1994   Tày Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Đại học - Đại học Công nghiệp Việt Trì Công nghệ kỹ thuật hóa học Người dân tộc thiểu số Tiếng Anh TOEIC Tin học ứng dụng trình độ B
2 Trần Thị Khánh Vân   25/6/1988 Kinh Tổ 5, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Đại học - Viện Đại học Mở Hà Nội Công nghệ sinh học   Tiếng Anh bậc 2 (A2) Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
II Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật
3 Vương Thị Lê Hoàn   20/4/1985 Nùng Tổ 7, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Đại học - Học viện Ngân hàng Hà Nội Tài chính Ngân hàng Người dân tộc thiểu số Tiếng Anh trình độ B Tin học văn phòng trình độ B
III Vị trí Kiểm định, kiểm nghiệm
4 Vũ Thùy Linh   10/9/1991 Kinh Tổ 17, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Đại học - Đại học dân lập Phương Đông Kế toán   Tin học B Tiếng Anh B
IV Thông tin và thống kê khoa học, công nghệ
5 Trần Thị Thu Huyền   08/5/1988 Kinh Tổ 13, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Đại học - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Du lịch   Tiếng Anh trình độ B Tin học ứng dụng trình độ B

          Giao Văn phòng Sở tham mưu thực hiện các nội dung thi tuyển theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2019 và các quy định hiện hành của Nhà nước./.
 

 
                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                                           
Đã ký

                                                                                                                             Đỗ Hồng Thanh

 
 
 
Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ
 Bình luận


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 43/GP-TTĐT ngày 16/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.